DUNACORP Faktorház Zrt.

Vissza a fõoldalra

Tájékoztatjuk, hogy ügyében meghatalmazott útján is eljárhat. Esetlegesen eljáró meghatalmazottja eljárásának megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a fenti meghatalmazás mintát kitöltve, aláírva, 2 tanú aláírásával és meghatározott adataival ellátva szíveskedjen társaságunk részére megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben nem a társaságunk által felkínált nyomtatványmintát kívánja használni, abban az esetben is a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni.