DUNACORP Faktorház Zrt.

Vissza a fõoldalra

Pénzügyi Navigátor a tudatos fogyasztókért


A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény az MNB feladataként jelöli meg a pénzügyi közvetítõrendszer felügyeletét, illetve a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevõk érdekeinek védelmét.

E tevékenység keretében az MNB vizsgálja a hazai és nemzetközi piaci folyamatokat, figyelemmel kíséri és ellenõrzi az intézmények jogszerû mûködését, kommunikációs csatornáit és azok tartalmát, általános sajtófigyelés keretében értékeli a pénzügyi intézményekrõl és szolgáltatókról megjelenõ híreket, továbbá elemzi a jogszabályon alapuló adatszolgáltatás nyomán beérkezõ információkat.
A tudatos fogyasztói társadalom kialakítása, a megalapozatlan, helytelen fogyasztói döntésekbõl adódó félreértések és károk csökkentése érdekében az MNB proaktív pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztató tevékenységet végez, professzionális ügyfélszolgálatot mûködtet, továbbá társintézményekkel, valamint a civil és a kereskedelmi-szolgáltató szféra szereplõivel mûködik együtt.
A mindennapi életben hasznos, pénzügyekkel kapcsolatos információk a Pénzügyi Navigátor tájékoztatóanyagokban érhetõk el. A Pénzügyi Navigátor eszközrendszer pénzügyi fogyasztóvédelmi honlapból, tematikus füzetsorozatból, oktató- és egyperces kisfilmekbõl, termékválasztást és tudatos döntést segítõ alkalmazásokból, valamint mobilapplikációból áll.
A megalapozott pénzügyi döntést ösztönzõ tájékoztatás mellett az MNB a panaszos helyzetek kezeléséhez is segítséget nyújt. A budapesti Krisztina körúton található ügyfélszolgálat munkatársai személyesen, telefonon és írásban is rendelkezésre állnak, míg a fõvárostól távol élõ fogyasztók az MNB-vel együttmûködõ Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértõihez fordulhatnak számos vidéki városban.

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.
www.mnb.hu/penzugyinavigator
Vissza a lap tetejére