DUNACORP Faktorház Zrt.

Vissza a fõoldalra

K Ö Z G Y Û L É S I M E G H Í V Ó


A Dunacorp Faktorház Zrt. (cjsz.: 01-10-047584, székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 14.) igazgatósága ezúton értesíti a társaság részvényeseit, hogy


2015. év január hó 14. napjának 13 órájára
a részvénytársaság
közgyûlését összehívja.


A közgyûlés helye: Kiss és Lányi Ügyvédi Iroda, 1137 Budapest, Szent István krt. 4. I/2.

A közgyûlés megtartásának módja: A részvényesek vagy meghatalmazottaik személyes jelenlétével

Napirendi pontok:

1. Döntés a részvénytársaság 60.000.000 Ft összegû alaptõkéjének 30.000.000 Ft-ra történõ leszállításáról az összesen 30.000.000 Ft névértékû saját részvény bevonása érdekében

2. Döntés a részvénytársaság alaptûkéjének 30.000.000 Ft-ról 60.000.000 Ft-ra történõ felemelésérõl új részvények zártkörû forgalomba hozatalával, jegyzésre jogosultak kijelölése

3. Alapszabály módosítása, egységes szerkezetû alapszabály szövegének elfogadása

4. Egyebek

Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít. A szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek: A szavazásra jogosító névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyûlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyûlés napját megelõzõ munkanapon, a hivatalos munkaidõ végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.

Amennyiben a közgyûlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyûlés ideje: 2015. év január hó 14. napjának 14. órája. A megismételt közgyûlés helye: Kiss és Lányi Ügyvédi Iroda, 1137 Budapest, Szent István krt. 4. I/2., a napirendi pontok változatlanok.

A megismételt közgyûlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes!


Budapest, 2014. december 29.


Dunacorp Faktorház Zrt.
Igazgatóság elnöke   

Vissza a lap tetejére